Ejendomsservice:
• Tilsyn af ejendommen
• Eftersyn af tag og rensning af tagrender
• Energiregistrering, aflæsning af el vand og varme
• Kontrol og lovpligtig afprøvning af sprinkleranlæg
• Småreparationer som justering af vinduer og døre
• Opsætning og udskiftning af skilter
• Vedligeholdelse af udenoms arealer
• Græsklipning, rengøring af bede og hækklipning
• Snerydning og glatførebekæmpelse
• Indhentning af håndværkertilbud
• Kontakt til myndigheder
• Nødreperationer i forbindelse efter indbrud og brand mv.
• Udskiftning af låsecylinder og nøgler
• Rengøring af kontorer og fællesarealer

Snerydning og saltning af flg:
• P-pladse og veje
• gangstier og trapper
• svalegange mv.