Vi er således også maskinmæssig altid godt 'klædt på' til at udføre entreprenørarbejde, som fx:

Kloakering og dræning

Støbning af sokler og fundamenter

Opbygning af parkeringspladser og veje

Udlægning og reparation af asfalt

Snerydning og vintervedligeholdelse