Nyanlæg af haver

Renovering af haver, parker eller og industrigrunde

Afrømning af jord, terrænregulering, jordbearbejdning, jordforbedring
Sætning af kantsten
Flisebelægning, brolægning

Opbygning af trapper, stensætninger og støttemure

Kampestensdiger

Hegnsarbejde og tømrearbejde

Nyanlæg og såning af græsplæner

Plantearbejde
Levering og opstilling af vej- og haveinventar (borde, bænke mv.)

Etablering af havedamme og havebassiner