Græsklipning

Beskæring af træer

Klipning af hække

Ukrudtsbekæmpelse på grusarealer og flisebelægninger

Gødskning og vertikalskæring af græsplæner

Renholdelse af busketter og bede

Fejning af stier og parkeringspladser mv.

Beskæring og fældning af træer

Snerydning og glatførebekæmpelse