Planlægning af alle former for grønne anlæg

Tilrettelæggelse og udformning af byrum, gader, pladser, torve og parkeringsanlæg

Projektering af idrætsanlæg, legepladser og legeparker

Udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver

Haveplaner og konsulentbesøg for private